top of page

Projektiramo i gradimo

IMG_4848_edited_edited.jpg

☞  Stambene građevine

Kuće

Višestambene građevine

Turističke građevine

Montažne građevine

☞ Gospodarske građevine

Farme

Bioplinska postrojenja

Čelične konstrukcije

☞  Javne građevine

Starački domovi

Dječji vrtići

Škole

   Izrada elaborata

Elaborati zaštite od požara

Energetski certifikati

Etažni elaborati

Djelatnosti

Izvođenje grubih građevinskih radova u visokogradnji i niskogradnji

Arhitektonsko i građevinsko projektiranje, izrada elaborata, nadzor i konzalting

Planiranje, izvođenje i plasman gotovih projekata po sistemu "ključ u ruke" za poznatog kupca

Dron View of a Residential Village with Beach View in South Albania_edited.jpg
IMG_8239_edited_edited.jpg
IMG_8230_edited_edited.jpg
bottom of page