top of page

O nama

Naziv tvrtke
ENGLER d.o.o. za građenje i usluge.
 

Adresa sjedišta tvrtke
   Ulica: Smičiklasova 48
   Pbr.,mjesto: , HR - 48260 Križevci
   Tel.++385 48 270 116   Fax. ++385 48 270 117
   E-mail: engler@kc.t-com.hr
 

Ured
   Ulica: Tomislavova  22 c
   Pbr.,mjesto: , HR - 48260 Križevci
   Tel.++385 48 270 116   Fax. ++385 48 270 117
 
 

Profil tvrtke
   Vlasništvo: Društvo sa ograničenom odgovornošću
   Osnivački ulog: 25.000,00 Kn
   Godina osnivanja: 2000
 
 

Kronološki slijed vlasničkih promjena
   - 2000. privatno vlasništvo nepromjenjeno od osnivanja
 
 

Vlasnici 
   Božidar Martinčić d.i.a. (1/1)
 
   Direktor: Božidar Martinčić d.i.a 
          Prokurist: Josip Ljubičić
 
   Registracija: Trgovački sud, Bjelovar Tt-00/591-2, MBS:010044577,
          MB 1505246
          OIB  46566935514
 

Podružnice:
   ENGLER d.o.o. Krizevci-Kroatien NI Deutschland, Marktstrasse 15-17, D-46045 53560 Oberhausen, Tel.++49
   208 82437-0  Fax ++49 208 82437-0


Kadrovi
   Broj zaposlenika : ~ 65-80
   Direktor: 1
   Prokurist:1
   Uprava i administracija : ~5
   Stručni i tehnički: ~ 6
   Ostali: ~ 1
   Proizvodni radnici : ~ 55-65

Poslovne banke

Poslovne banke :

SR Njemačka:

Commerzbank AG, Marktstrasse 61-63, PF 10 03 40 , D-4200 Oberhausen

Tel. ++49 208 8595 0, Fax. ++49 208 8595 260

Republika Hrvatska :

ADDIKO BANK d.d. , Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Tel. +385 1 6030-000, Fax + 385 1 600 7000

Ugovorni partneri

Računovodstvo RH

KOALA d.o.o.

Trg Silvija Strahimira Kranjčevića 2, Križevci

Kontakt: +385 99 4096014 +385 48 681168

IT

FILEX d.o.o.

Prisavlje 2, Zagreb

Kontakt: +385 99 4633111 +385 1 4635679 

Računovodstvo DE

E.I.C. Dienstleistungs GmbH

Marktstraße 15 - 17

46045 Oberhausen

Njemačka

Kontakt: +49 208 8243711

Oprema 

Konica Minolta Hrvatska - poslovna rješenja, d.o.o.

Horvatova 82, 10000 Zagreb

Kontakt: +385(1)618 50 22

Pravo

Odvjetničko društvo ZAGORŠĆAK & PARTNERI d.o.o. Radnička cesta 52, 10000 Zagreb

Kontakt: +385  1 70 77 531

Održavanje prostorija

SAN-DOM servis

Tadije Smičiklasa 27,

48260 Križevci

Kontakt: +385 99 838 60 90

IZABERI: Experience
bottom of page